a

Công nghệ thông tin với Co-op, Phát triển phần mềm, Phát triển đồ họa và Web

  /  Công nghệ thông tin với Co-op, Phát triển phần mềm, Phát triển đồ họa và Web

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình cấp bằng Co-op này tập trung vào việc chuẩn bị cho bạn làm việc như một lập trình viên chuyên về đồ họa và các ứng dụng dựa trên web, yêu cầu sử dụng các chính sách, thông lệ, quy trình và công cụ hiện tại của ngành. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn công nghiệp, thiết kế và ứng dụng cơ sở dữ liệu, các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng, C sharp, visual basic, HTML, PHP, JavaScript, thiết kế web và Photoshop.

Hai tùy chọn là:
- Bằng tốt nghiệp CNTT, Phát triển phần mềm - Phát triển đồ họa và web
- Tốt nghiệp CNTT với Co-op, Phát triển phần mềm - Phát triển đồ họa và web

[vc_empty_space]
MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên sẽ chứng minh khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trong các ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn ngành, thiết kế và ứng dụng cơ sở dữ liệu, cơ bản về lập trình hướng đối tượng, C sharp, visual basic, HTML, PHP, JavaScript, thiết kế web và Photoshop.

[vc_empty_space]
YÊU CẦU NHẬP HỌC

Tốt nghiệp lớp 12 hoặc tình trạng học sinh trưởng thành (British Columbia 19 tuổi trở lên)
Đáp ứng yêu cầu trình độ thông thạo tiếng Anh tối thiểu.

[vc_empty_space]
[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_btn title=”Tải xuống Đề cương khóa học với Co-op” link=”url:http%3A%2F%2Fitdcanada.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FIT-Software-Development-WITH-co-op-Aug-2020.pdf|title:IT%2C%20Software%20Development%20WITH%20co-op|target:%20_blank|”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_btn title=”Tải xuống Đề cương khóa học mà không cần Co-op” link=”url:http%3A%2F%2Fitdcanada.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FIT-Software-Development-WITHOUT-co-op-Aug-2020.pdf|title:IT%2C%20System%20Programming%20WITHOUT%20co-op|target:%20_blank|”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Thời lượng chương trình” tab_id=”1567044556799-b561019c-b6bd”][vc_column_text]

Chương trình Giờ
Tổng số giờ giảng dạy 960
Tổng số giờ Co-op 960 (nếu có)
Tổng số giờ của chương trình 960 (Không có Co-op) ??? 2000 (Với Co-op)
Tổng thời lượng chương trình (tuần) 48 (Không Co-op) ??? 96 (Với Co-op)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Yêu cầu tốt nghiệp” tab_id=”1567044556846-974a82ec-df60″][vc_column_text]

  • Hoàn thành thành công tất cả các khóa học của chương trình
  • Hoàn thành thành công chương trình Co-op (Nếu có)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cơ hội nghề nghiệp” tab_id=”1567044681850-29f778d0-21b0″][vc_column_text]Sau khi hoàn thành thành công, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đảm bảo việc làm, ví dụ: lập trình viên ứng dụng dựa trên web, nhà phát triển web và lập trình viên web.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Phân tích chương trình” tab_id=”1567044678971-57ff57b7-bba1″][vc_column_text]Co-op
960

Khóa học số Giờ
ICR100 Cơ bản về Công nghệ Thông tin 40
ICR110 Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề 40
ICR120 Cơ bản về đánh dấu 60
ICR130 Viết kịch bản để phát triển web 60
ICR140 Thiết kế và mô hình hóa cơ sở dữ liệu 40
IGP210 Phát triển ứng dụng nhanh chóng 80
IGP220 Lập trình đa nền tảng 80
IGP230 Tập lệnh độc quyền 80
IGP300 Lập trình hệ thống 60
IGP310 Lập trình hướng đối tượng 160
IGP320 Hội thảo lập trình hệ thống 20
IGP330 Tập lệnh mã nguồn mở 60
IND100 Tổ chức nghệ thuật & thiết kế 40
IGP400 Mạng máy tính 60
IGP410 Danh mục phát triển web 40
GRD110 Hình ảnh kỹ thuật số I 40
CAP200 Co-op Prep. Xưởng 80
Hợp tác 960

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Phương thức chuyển giao” tab_id=”1583114726157-44ee5fe0-e97a”][vc_column_text]☒ Hướng dẫn trên lớp
☒ Đào tạo từ xa
☒ Giao hàng kết hợp (cả trong lớp và khoảng cách)[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Phân tích các khóa học” tab_id=”1567044683661-5267f462-e14e”][vc_column_text]ICR100 Thông tin Cơ bản về Công nghệ Thông tin
Đây là phần giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về phần cứng máy tính, đặc biệt là những thành phần được lập trình viên sử dụng thường xuyên bao gồm RAM và CPU. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu về các hệ điều hành.

ICR110 Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề ??
Hiểu ngôn ngữ, ngữ pháp và cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là chìa khóa để ứng dụng ngôn ngữ đó trong việc giải quyết các vấn đề lập trình. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đã được tạo ra xung quanh một bộ lý thuyết và quy ước ngôn ngữ cơ bản. Khóa học này giới thiệu cho sinh viên lý thuyết và thực hành về lập trình và logic lập trình. Khóa học này không giới thiệu sinh viên với một ngôn ngữ lập trình cụ thể mà là về ngôn ngữ cơ bản, cấu trúc ngữ pháp và cú pháp và logic được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ lập trình. Học sinh sẽ giải quyết các vấn đề lập trình bằng cách sử dụng mã giả.

Cơ bản về Đánh dấu ICR120 ??
Khóa học này sẽ giới thiệu cho sinh viên về các trang web và cơ sở hạ tầng trang web đơn giản. Học sinh sẽ xây dựng các trang web đơn giản và các trang web bằng cách sử dụng các công cụ soạn thảo, HTML 4.0 và JavaScript. Học sinh sẽ học các nguyên tắc lập trình cơ bản và các phương pháp hay nhất. Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng lập trình của họ để nâng cao trang web mà họ đã phát triển bằng cách xây dựng chức năng tương tác đơn giản vào trang web của họ.

ICR130 Scripting để phát triển web ??
Học sinh sẽ học cách tạo tất cả các thành phần quan trọng cần thiết trong một trang web thương mại của thế kỷ 21. Sinh viên sẽ học cách áp dụng các kỹ năng HTML, CSS và JavaScript của bạn trong bối cảnh thương mại.

ICR140 Thiết kế và Lập mô hình Cơ sở dữ liệu
Đây là một khóa học nhập môn về cơ sở dữ liệu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về vai trò và chức năng của cơ sở dữ liệu và các phương pháp thiết kế và phát triển dbase được chấp nhận. Bạn cũng sẽ được giới thiệu về các hệ thống thao tác phần mềm cơ sở dữ liệu sử dụng công cụ Classic ASP và Microsoft Access.

IGP210 Phát triển ứng dụng nhanh chóng
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các ứng dụng máy tính để bàn bằng công cụ phát triển nhanh – Visual Basic.Net. Họ cũng sẽ được giới thiệu về Lập trình hướng đối tượng.

IGP220 Lập trình đa nền tảng
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các ứng dụng máy tính để bàn bằng C # .Net. Học sinh sẽ học cách tạo các ứng dụng dựa trên cửa sổ cùng với kết nối cơ sở dữ liệu. Họ sẽ học các khái niệm đơn giản về Lập trình hướng đối tượng và tạo nhiều dự án dựa trên các khái niệm Hướng đối tượng trong C #. Học sinh cũng sẽ học Tính kế thừa và tính đa hình cùng với khái niệm ràng buộc tĩnh và động.

IGP230 Tập lệnh độc quyền
Trong khóa học này, sinh viên học cách tạo các trang biểu mẫu web bằng ASP.net và Microsoft SQL Server 2008 Express. Họ cũng sẽ học cách sử dụng các điều khiển để trình bày và chỉnh sửa dữ liệu động trên các trang ASP.NET. Sinh viên làm việc với Dịch vụ Thông tin Internet trên nền tảng máy khách Windows, dẫn đến việc triển khai trang web ASP.NET trên IIS.

IGP300 Lập trình hệ thống
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên các nguyên tắc và cấu trúc lập trình C cơ bản. Sinh viên sẽ học cách phát triển các ứng dụng bảng điều khiển trong C trong khi họ học Visual Studio IDE. Con trỏ sẽ được giới thiệu. Học sinh sẽ học cách sử dụng con trỏ đến cấu trúc dữ liệu tự tham chiếu.

IGP310 Lập trình hướng đối tượng
Trong khóa học này, sinh viên sẽ học các khái niệm và thuật ngữ hướng đối tượng sử dụng C ++. Học sinh sẽ học cách tạo các lớp và thực hiện kế thừa và đa hình. Các khái niệm nâng cao như mẫu và nạp chồng toán tử cũng được thảo luận trong khóa học này.

IGP320 Hội thảo lập trình hệ thống
Trong khóa học này, học sinh sẽ áp dụng những gì đã học vào một bài toán lập trình.

IGP330 Tập lệnh mã nguồn mở
Hypertext Preprocessor (PHP) là một trong những ngôn ngữ lập trình nguồn mở phổ biến để tạo các trang web động. PHP thường được tạo bằng cơ sở dữ liệu MySql. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách cài đặt PHP và MySql trên IIS và cách tạo các trang web động bằng PHP và MySql.

IND100 Tổ chức nghệ thuật & thiết kế
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên phần mềm hình ảnh kỹ thuật số tiêu chuẩn của ngành – Photoshop. Học sinh sẽ học các nguyên tắc cơ bản về thao tác hình ảnh kỹ thuật số, các công cụ chỉnh sửa và kỹ thuật.

GRD110 Hình ảnh kỹ thuật số I
Khóa học này giới thiệu cho sinh viên phần mềm hình ảnh kỹ thuật số tiêu chuẩn của ngành – Photoshop. Học sinh sẽ học các nguyên tắc cơ bản về thao tác hình ảnh kỹ thuật số, các công cụ chỉnh sửa và kỹ thuật.

IGP400 Mạng máy tính
Mạng máy tính cho phép tăng năng suất và đơn giản hóa việc chia sẻ thông tin tức thời. Internet, world wide web và ‘đám mây’ tiếp tục được xây dựng dựa trên lý thuyết và thực hành mạng cơ bản. Đây là khóa học nhập môn, nơi bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các mạng đơn giản dựa trên nhu cầu của khách hàng, sử dụng các công cụ mạng, thực hành và phần cứng hiện có.

IGP410 Danh mục phát triển web
HTML5 đã được thiết kế để đơn giản hóa nhiều quy trình và kỹ thuật được sử dụng trong HTML 4 và bổ sung thêm chức năng mới quan trọng, đơn giản, trên nhiều loại thiết bị. HTML 5 giới thiệu các phần tử mới hỗ trợ cấu trúc trang, nội dung và các thẻ cụm từ mới bổ sung ý nghĩa mới cho nội dung trong trang.

CAP200 Co-op Prep. Xưởng

Khóa học này giúp sinh viên làm quen với văn hóa làm việc, giao tiếp, mối quan hệ chủ nhân – nhân viên và tất cả các kỹ năng mềm cần thiết để đảm bảo một công việc. Khóa học này trải rộng trên tất cả các điều kiện và dạy cho sinh viên các cấp độ kỹ năng khác nhau cần thiết để có được và giữ một công việc.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”CO-OP” tab_id=”1567044763244-d7577046-10cb”][vc_column_text]Co-op này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội áp dụng lý thuyết và kỹ năng có được trong môi trường kinh doanh thực tế. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế khi làm việc trong các dự án với tư cách là thành viên của một nhóm với các công việc và thời hạn hoàn thành dự án.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]

[/vc_column][/vc_row]

User registration

You don't have permission to register

Reset Password